ÄNDAMÅL

Till förmån för elever vid låg- och mellanstadiet inom Vara kommun.Av den årliga avkastningen skall minst tio procent läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall användas, enligt beslut av skolstyrelsen efter förslag av rektor vid berörd skola, för något av nedan angivna ändamålbelöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning,för genomförande av lägerskola, studieresa eller liknande verksamhet,för att ge elever möjlighet att deltaga i idrottsutbyte, musikresa , kulturell aktivitet, lägervistelse eller annat arrangemang av liknande slag,för genomförande av fritidsverksamhet och för anskaffning av utrustning för sådan verksamhet.Vidare stadgas att avkastning som inte delas ut, reserveras för utdelning kommande år.Avkastningen får i intet fall användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skolstyrelsens donationsstiftelse
Organisationsnummer:868400-9569
Adress:
  • Vara kommun
  • 534 81 Vara
Telefonnummer:0512-31000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:715 240 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS