ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall genom utdelande av stipendier eller andra liknande anslag befrämja forskning och utveckling inom det tekniska området. Destinatärer skall vara förtjänta forskare vid Lunds Tekniska Högskola. Medel skall också kunna anslås för inköp av för forskning behövlig apparatur.Minst 80 och högst 90% av avkastningen på stiftelsens medel efter avdrag av stiftelsens förvaltningskostnader skall årligen utdelas. Återstoden av den sålunda angivna avkastningen skall fonderas. Ansökan om stipendium eller anslag skall ställas till stiftelsen samt ingivas till Skånska Ingenjörsklubben, varefter styrelsen för stiftelsen har att bevilja eller avslå ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skånska Ingenjörsklubbens 100-årsstiftelse
Organisationsnummer:846002-9427
Adress:
  • Malmöhusvägen 7
  • 211 18 MALMÖ
Telefonnummer:040-611 78 77
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS