ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att åt anställda vid Aktiebolaget SKF och deras familjer samt åt anställda vid Aktiebolaget SKF´s dotterbolag och deras familjer lämna understöd vid sjukdom, olycksfall eller då behov eljest föreligger samt lämna bidrag till anställdas yrkesutbildning och till studieresor, verka för att anställda på bästa sätt kan utnyttja semesterledighet och annan fritid och i övrigt verka för anställdas välfärd och till deras nytta. Med Aktiebolaget SKF´s dotterbolag skall avses sådana dotterbolag Aktiebolaget SKF med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till enligt 2 § 3 mom lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:SKF:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:857201-4614
Adress:
  • SKF Sverige AB
  • 415 50 Göteborg
Telefonnummer:031-3372947
E-post:hans.kalmner@skf.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:80 243 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS