ÄNDAMÅL

Pensionsstiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för AB SKF och för övriga svenska företag som ingår i SKF-koncernen.Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension givna av bolag inom SKF-koncernen till anställda enligt ITP-planen och därtill anknytande utfästelser som ingår i FPG/PRI systemet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:SKF koncernens gemensamma Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802424-3290
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (0853)
  • Box 5390
  • 402 28 Göteborg
Telefonnummer:031-7783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:676 189 646 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS