ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamheten i Sverige, främst med inriktning på Alvesta kommun i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma (”Sparbanksaktiebolag”) verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och komkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses bl.a. genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.Vid sidan av syftet att främja sparsamheten i Sverige, med särskild inriktning på Alvesta kommun i Kronobergs län, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott, landsbygdsutvecklining eller kultur inom det angivna geografiska verksamhetsområdet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.Vid varje tillfälle som stiftelsen ger bidrag eller på annat sätt främjar ändamål enligt ovan skall det externt framhållas att grunden för bidraget utgörs av medel från Sparbanken Eken AB.Endast avkastningen på stiftelsens kapital får användas för främjandet av ändamålen. Första gången stiftelsen lämnar bidrag till fullföljande av ändamålet får dock även högst hälften av kapitalet användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse
Organisationsnummer:802426-0690
Adress:
  • Sparbanken Eken
  • Myntvägen 16
  • 342 54 Grimslöv
Telefonnummer:0470-741850
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS