ÄNDAMÅL

Samfondens årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas för vård och fostran av barn och ungdom såsomatt vid behov materiellt stödja barn och ungdom från församlingenatt vid behov ge ekonomiskt understödtill barnrika familjer inom församlingenatt lämna stipendier till församlingens ungdomar för deltagande i kurser vid folkhögskolor med kristen inriktningatt lämna bidrag till barn och ungdom från församlingen som deltager i kyrkliga ungdomskurser och lägerAvkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skara Barnhemsstiftelse
Organisationsnummer:868400-9890
Adress:
  • Box 133
  • 532 22 Skara
Telefonnummer:0511-26502
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:415 208 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS