ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja nytta och välfärd – huvudsakligen genom att bereda ökade möjligheter till rekreation – för i första hand Skandinaviska Enskilda Bankens AB (publ.) ordinarie personal inklusive ordinarie personal i bankens rörelsedrivande helägda dotterbolag i Sverige. I andra hand omfattas även pensionärer från nämnda bolag av ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skandinaviska Enskilda Bankens Personalstiftelse för rekreationsändamål
Organisationsnummer:802000-7855
Adress:
  • SEB Institutioner & Stiftelser
  • ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7638303
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS