ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja välfärd för Skandinaviska Enskilda Bankens fast anställda befattningshavare och pensionärer samt för personer, som avgått med rätt till pension från Skandinaviska Banken eller Stockholms Enskilda Bank, ävensom för nu nämnda destinatärers familjer och efterlevande, huvudsakligen genom att lämna hjälp vid sjukdom, olyckshändelse eller i andra ömmande fall.Vad nedan i dessa stadgar sägs om Banken, Bankens styrelse, Bankens personal, Bankens revisorer och Bankensordinarie befattningshavare skall avse Skandinaviska Enskilda Banken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skandinaviska Enskilda Bankens personalstiftelse för bistånd åt personalen
Organisationsnummer:802006-4344
Adress:
  • SEB, Private Banking/Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS