ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte, som icke får ändras, är att lämna understöd för religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skandiastiftelsen
Organisationsnummer:802003-0105
Adress:
  • Bolagsjuridik/Stiftelser
  • Testadr
  • 106 55 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7881000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS