ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är uteslutande att åt arbetstagare i svenska bolag i Skandiakoncernen – i fortsättningen benämnda arbetsgivaren – lämna understöd vid sjukdom eller olycksfall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skandiakoncernerns Sjukhjälpsstiftelse
Organisationsnummer:802005-0210
Adress:
  • Skandikon
  • Baltzargatan 30
  • 211 36 MALMÖ
Telefonnummer:0771-390170
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS