ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att åt arbetstagare anställda i svenska bolag i Skandiakoncernen – i fortsättningen benämnda arbetsgivaren – främja sådan välfärd som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skandiakoncernens Personalstiftelse
Organisationsnummer:802004-3439
Adress:
  • Skandikon
  • Box 14
  • 101 20 Stockholm
Telefonnummer:08-7881000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS