ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall användas till förmån för barn till anställda hos Kanthal AB och dess helägda svenska dotterbolag, i första hand till bidrag till föräldrar till sjuka barn i de fall sjukdomen medför merkostnader eller inkomstbortfall samt till förebyggande hälsovård och tandvård ävensom i andra hand, till idrottsverksamhet bland barn och ungdom samt till barn- och ungdomsverksamhet inom scoutrörelsen och de kyrkliga organisationerna. Bidrag får inte utgå till behov, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg eller från företagets allmänna hjälpfonder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sjunne och Mia Amilons Stiftelse
Organisationsnummer:878000-5651
Adress:
  • Kanthal AB
  • Box 502
  • 734 27 HALLSTAHAMMAR
Telefonnummer:0220-21000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS