ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att ekonomiskt bidraga till att mindre bemedlade personer bosatt inom Stockholms län, vilka på grund av långa kötider inom den offentliga sjukvården ej kan erhålla adekvat vård, ges möjlighet att hos privata institutioner i Sverige få genomgå ögonoperationer. Bidrag kan lämnas för del av eller hela operationskostnaden.I andra hand kan stiftelsen lämna ekonomiskt bidrag till glaukomforskning, speciellt sådan forskning som avser att förbättra operationsteknik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sjätte Decemberstiftelsen
Organisationsnummer:802014-9749
Adress:
  • SEB, Institutioner & Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637220
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS