ÄNDAMÅL

Sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden fördelas sålunda.a) Per Brahe gymnsiets stipendienämnd skall erhålla 4/6 basbelopp. Hälften härav skall vid varje termins slut enligt nämndens bestämmande uppdelas att utgå i mindre lotter som understöd till behövande studerande vid gymnasiet, vilka har anlag för studier.b) Återstoden skall efter beslut av Smålands Nations inspektor i samråd med seniorkollegiet utdelas som stipendier på vardera ½ basbelopp till studerande vid Uppsala univeritet som är födda i Jönköpings län, har genomgått Per Brahe gymnasieskola och som, förutom för flit och en hedrande vandel utmärker sig för mera grundliga insikter i humanistiska vetenskaper, teologi, juridik och samhällsvetenskap med företräde för dem som studerar (teoretisk) filosofi, estetik eller teologi.I andra hand får stipendier utdelas även till studerande som genomgått andra gymnasieskolor inom Jönköpings kommun men som i övrigt uppfyller villkorenovan. (Permutation 1987-09-11)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sjöbergska stiftelsen
Organisationsnummer:826000-3556
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 551 89 JÖNKÖPING
Telefonnummer:036-105713
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 639 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS