ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till Norrköpings symfoniorkesters verksamhet avseende utbildning och utveckling av vid orkestern verksamma medarbetare. Detta kan ske till exempel genom studier och studieresor samt sådana extraordinära gästspel av andra musiker och dirigenter som ligger utanför den ordinarie verksamheten. I utbildnings- och utvecklingsändamålet ingår även att i viss utsträckning anskaffa instrument till Norrköpings symfoniorkester.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Siw Ericsdotters stiftelse
Organisationsnummer:802425-7928
Adress:
  • Norrköpings kommun
  • Internbanken
  • 601 81 Norrköping
Telefonnummer:011-150000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:908 731 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS