ÄNDAMÅL

Att till tjänstemän, som innehaft anställning minst ett år i bolaget och som fortfarande är i bolagets tjänst främja välfärd genom att dels bestrida kostnaderna för sociala och andra välfärdsanordningar, för utbildning, studieresor och andra åtgärder av personalvårdande och trivselfrämjande natur, dels anskaffa semesterhem och andra liknande välfärdsanläggningar samt subventionera och omhänderha verksamheten av dessa.De angivna semesterhemmen kunna föreligga såväl i Sverige som utomlands.úûOm så skulle vara erforderligt utgör bestämmelserna ovan icke hinder för stiftelsen att tillfälligtvis upplåta semesterhem till annan än i första stycket angivna personer, då ingen dylik person önskar använda semesterhemmen varöver stiftelsen förfogar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Silva Sweden AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:814800-8488
Adress:
  • Box 85
  • 161 26 Bromma
Telefonnummer:08-6234300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS