ÄNDAMÅL

Efter bådas vår död skall hela kvarlåtenskapen tillfalla Torsås församling för bildandet av Sigvard och Elsa Larssons stiftelse. Avkastningen av fonden kan användas till kyrkans prydande eller annat ändamål som kyrkan finner lämpligt. I gengäld fordrar vi att församlingen för all framtid ombesörja vården av de familjegravar där vi kommer att gravsättas. Gravarna är för närvarande benämnda Anton Larssons familjegrav och Lars Anderssons familjegrav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sigvard och Elsa Larssons stiftelse
Organisationsnummer:802480-9629
Adress:
  • Torsås pastorat
  • Allfargatan 42
  • 385 31 Torsås
Telefonnummer:0486-30085
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:197 704 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS