ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att användas till kyrklig verksamhet. Särskilt skall sådan verksamhet understödjas, som avser att stärka det inre livet. (Avser dock icke att stödja S:t Laurentiusstiftelsen). Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Om i en framtid kyrka och stat kommer att skiljas, skall på sätt biskopen i Lund närmare bestämmer hälften av den årliga avkastningen, som återstår när tiondelen dragits ifrån, användas till den kyrkliga verksamheten i den församling, inom vilken S:ta Maria kyrka i Helsingborg är belägen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sigurd och Thorin Westmans stiftelse för kyrklig verksamhet
Organisationsnummer:845000-2046
Adress:
  • Lunds Stiftskansli
  • Box 32
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 87 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS