ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen av fonden skall användas till stipendier åt sådana unga forskare ifråga om cancer, företrädesvis underlivsorganen, som icke erhålla anslag av statsmedel. Det är icke nödvändigt, att hela avkastningen årligen skall utdelas, utan den kan till och med i sin helhet läggas till kapitalet. Å andra sidan må även kapitalet, om styrelsen så finner lämpligt, förbrukas för sitt ändamål. Särskilda villkor: Berättigad att erhålla stipendium är endast person, som ålagt medicine kandidatexamen och är knuten till Universitetet i Lund-Malmö. Samme person kan erhålla stipendium flera år efter varandra. Årliga avkastningen kan delas upp i stipendier till olika personer. Stipendium kan utdelas när som helst under löpande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sigrid Simonsons och Agni Olssons stiftelse
Organisationsnummer:845001-4132
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänster
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-16 76 53
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS