ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiskt bidrag främja barns och ungdoms vård, fostran, undervisning och utbildning.Anslag från stiftelsen får endast ske ur uppkommen avkastning. Av den årliga avkastningen skall lämplig del, högst en femtedel, tillföras kapitalet. Återstoden utdelas till främjande av stiftelsens ändamål.Till anslag tillgängliga medel, som ej inom tre år använts för stiftelsens ändamål, tillfaller stiftelsekapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sigrid och Ivar Franssons Stiftelse för barn och ungdom
Organisationsnummer:866000-8874
Adress:
  • Strandvägen 3
  • 542 30 Mariestad
Telefonnummer:0501-10117
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 116 693 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS