ÄNDAMÅL

Stiftelsen har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, uteslutande eller så gott som uteslutande:(i) främja ett levande svenskt och nordiskt musikliv genom att gagna tillgången till breda kvalitativa musikutbildningar;(ii) förbättra möjligheterna för allmänheten att njuta av högkvalitativ musik;(iii) främja insatser för att bredda underlaget för svenskt och nordiskt musikliv;(iv) skapa förutsättningar för kulturell integration genom musik; och(v) vid sidan av musik stödja andra närliggande former av scenkonst såsom dans, balett eller teater.Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande
Organisationsnummer:802480-6948
Adress:
  • Box 7831
  • 103 98 Stockholm
Telefonnummer:070-483 73 77
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS