ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning inom njursjukdomar. För de fall styrelsen inte finner några lämpliga kandidater kan forskningsanslag och / eller stipendier lämnas till forskare inom hjärt- och kärlforskning. Stiftelsen skall fullgöra sitt ändamål genom utgivande av forskningsanslag och / eller stipendier till forskare som är verksamma i Göteborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Shamol Chakrabortis Stiftelse för medicinsk forskning
Organisationsnummer:802425-7902
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 218 186 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS