ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall utöva hjälpverksamhet med fokus på barn och ungdomar. Stiftelsen skall jobba för en förbättring inom följande områden: utanförskap, integration, mobbning och utbildning. Aktiviteter och projekt inom utvalda områden som underlättar och förbättrar vardagen för barn och ungdomar. Även lämna bidrag och anslag till organisationer, företag eller personer som genom sin verksamhet främjar ett allmännyttigt eller välgörande intresse inom samma områden som stiftelsen är verksam inom.Styrelsen ansvarar för att vid varje given tidpunkt utarbeta regler som närmare beskriver hur ändamålet skall uppfyllas och hur prioriteringar, urvalsprocesser samt effektivt verkställande av beslut ska genomföras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sergel Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802477-7172
Adress:
  • Karl Sergel
  • Konvaljevägen 4c
  • 417 18 Göteborg
Telefonnummer:0733-393426
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:27 758 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS