ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen sedan minst en tiondel lagts till kapitalet skall för varje år av kommunalnämnden jämte minst en av nämnden utsedd – i socknens jordbruksförhållanden väl insatt kvinna – utdelas såsom belöning och uppmuntran till en eller två inom Åhls socknen bosatta kvinnor, som utfört ett föredömligt arbete i jordbrukets tjänst inom eller utom hemmet. Vid utdelningen bör hänsyn tagas till vederbörandes ekonomiska möjligheter, så att den svagares flit, intresse och strävan ej blir obeaktad.Skulle enighet om fördelningen ej uppnås, bör företräde givas kvinna med kristen livsinställning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Selma Wiklund-Norstrands stiftelse för kvinnan i jordbruket
Organisationsnummer:883202-3793
Adress:
  • Leksands kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 793 80 LEKSAND
Telefonnummer:0247-800 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:86 358 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS