ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Stipendium utdelas för att stimulera till yrkesutbildning. Stipendium kan sökas av ungdomar mantalsskrivna/folkbokförda i Reslövs församling som slutat grundskolan och är fyllda högst 25 år.För att komma i åtnjutande av stipendium måste den sökande bedriva yrkesutbildning. Denna kan ske genom gymnasie- eller högskolans ram, men även andra utbildningsvägar kan koma ifråga.Stipendium utdelas ej till fortbildning språkresor för ungdomar eller enstaka kurser som har sin grund i hobby eller allmänt intresse.Stipendium beviljas högst för ett år. Stipendium kan erhållas under högst fyra år. Förnyad ansökan måste ingivas varje år och stipendium ett år innebär inte att det automatiskt beviljas vid nästa ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Selma Sundelius Utbildningsstiftelse
Organisationsnummer:842000-7356
Adress:
  • Gröna Torg 2
  • 241 80 Eslöv
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:79 019 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS