ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja aktiva sjömän i manskapsbefattning som på grund av olycksfall, sjukdom eller annan jämförbar händelse riskerar att inte kunna kvarstå i sin anställning till sjöss som sjöman i manskapsbefattning. Stiftelsen kan även stödja före detta aktiva sjömän som varit arbetsoförmögna under en längre tid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Seko sjöfolks Sjömansstiftelse
Organisationsnummer:802481-2532
Adress:
  • Fjärde Långgatan 48
  • 413 27 Göteborg
Telefonnummer:070-3448427
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 449 144 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS