ÄNDAMÅL

De medel som flyter in efter stiftelsens upprop ska främja stiftelsens ändamål. Stiftelsen ska använda sina insamlade medel genom att utdela anslag till personer och/eller organisationer som främjar stiftelsens syfte.Insamlingsstiftelsen syftar till att främja spridandet av den energimedicinska metoden Reiki i Sverige, så att den blir allmänt erkänd som en naturlig komplementär metod och självhjälpsmetod. Vår vision är att Reiki ska vara en kompletterande metod för ökat fysiskt, psykiskt, andligt och socialt välbefinnande även inom den etablerade svenska vård- och hälsosektorn.Syftet uppnås genom att dela ut medel för att stödja:

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Secourongs insamlingsstiftelse för Reiki
Organisationsnummer:802481-3837
Adress:
  • Secourong HB
  • Kallebäcksvägen 19b
  • 41275 Göteborg
Telefonnummer:076-027 61 01
E-post:stiftelse@secourong.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS