ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare inom BTL AB och dess dotterbolag som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare samt att ha som ändamål att förvärva, äga och förvalta fast egendom, bostadsrätt, andelshus, andelslägenhet eller liknande för rekreationsändamål.Personalstiftelsen omfattar endast anställda i BTL AB och dotterbolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Schenker Personalstiftelse
Organisationsnummer:847000-3032
Adress:
  • Schenker AB
  • 412 97 Göteborg
Telefonnummer:031-7038000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 880 915 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS