ÄNDAMÅL

Att förstärka de vänskapliga förbindelserna mellan de Skandinaviska länderna och Japan och för att främja utbytet mellan folken i de berörda länderna, för att öka den internationella förståelsen och bidraga till fred i världen. I stadgarna skall med”Skandinavien” förstås Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Stiftelsen avser att fullfölja sitt i § 1 angivna ändamål, huvudsakligen genom bidrag till enskilda individer, företag, institutioner och organisationer hammahörande i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Japan för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling främst inom medicin, humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknologi i huvudsak såvitt avser skeppsbyggnad och fartygsutrustning samt lämnande av understöd för beredande av undervisning eller utbildning inom dessa områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Scandinavien-Japan Sasakawa Stiftelsen
Organisationsnummer:802011-4685
Adress:
  • Grev Turegatan 14
  • 114 46  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6116873
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS