ÄNDAMÅL

Att dela ut stipendier, bekosta studieresor och på annat sätt främja sådan välfärd åt arbetstagare vid Scandiaconsult AB och dess dotterbolag som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Scandiakonsult AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:802013-7975
Adress:
  • Ramböll Sverige AB
  • Box 17009
  • 104 62 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-615 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS