ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja kyrkliga samfunds och andra organisationers hjälpverksamhet vari innefattas verksamhet i form av sjukvård, barnavård, utbildning bland barn och vuxna samt hjälpverksamhet till nödlidande. I första hand utdelas medel till samfund och hjälporganisationer där nämnda verksamhet bedrivs i utvecklingsländer.Minst 80 procent av avkastningen av stiftelsens kapital får användas för stiftelsens ändamål. Resterande del, efter avdrag för eventuella förvaltningskostnader, skall läggas till stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sara och Herbert Larssons stiftelse
Organisationsnummer:826001-3381
Adress:
  • Ingela Fagermalm Larsson
  • Högabergsgatan 40
  • 554 46 Jönköping
Telefonnummer:0702-027628
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:628 573 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS