ÄNDAMÅL

Att trygga de pensionsutfästelser enligt ITP-planen och annan därmed jämförbar pensionsplan eller andra därmed liknande utfästelser kreditförsäkrade hos FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt, vilka Sandvik AB (556000-3468) och övriga företag i Sandvikskoncernen (”Arbetsgivarna”) i Sverige lämnat eller kommer att lämna gentemot anställda och deras efterlevande.Företag som framöver kan komma att lämna koncernen kan även därefter ha del i och avsätta medel i Stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sandviks Pensionsstiftelse i Sverige
Organisationsnummer:885501-4356
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1500)
  • Box 5390
  • 402 28 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-778 30 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 947 867 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS