ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen läggs 1/10 till kapitalet. I princip utdelas den disponibla delen av den årliga avkastningen såsom premier till elever ur avgångsklasserna och utdelningen sker normalt i samband med vårterminens avslutning. Kollegiet äger dock att använda disponibla medel för mera allmänna elevändamål enligt punkt 5 i ovan nämnda ämbetsskrivelse, som enligt följande punkter: a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, f) förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samstiftelsen vid gymnasieskolan
Organisationsnummer:802478-9839
Adress:
  • Nässjö kommun
  • 571 80 Nässjö
Telefonnummer:0380-51 80 00
E-post:ekonomi@nassjo.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 531 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS