ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja tryggande och kvalitet i boendet för pensionärer, bosatta inom det geografiska område som år 1999 motsvarade Heliga Trefaldighets och Norra Åsums församlingar i Kristianstads kommun, genom att ur stiftelsens avkastning lämna ekonomiskt stöd till behövande pensionärer, för att bekosta individuella insatser, åtgärder eller anskaffningar, som det enligt lag, författning eller åtagande inte åvilar stat, landsting eller kommun att svara för, med syftet att ge goda förutsättningar för ett fortsatt boende i den egna bostaden.Personer som vid tidpunkten för permutationsbeslutet, och som med stöd av reglerna i de stiftelser som bildar samstiftelsen, åtnjuter förmån av subventionerad hyra ska ur samstiftelsens avkastning erhålla oförändrad hyresnedsättning så länge de bor kvar i respektive lägenheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samstiftelsen för främjande av pensionärers boende i Kristianstad
Organisationsnummer:802424-3225
Adress:
  • Kristianstads Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 291 80 KRISTIANSTAD
Telefonnummer:044-13 57 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security