ÄNDAMÅL

Av samstiftelsens avkastning ska minst 10 % årligen läggas till det bundna kapitalet. Resterande avkastning ska av landstinget användas till hjälp och uppmuntran åt behövande barn (t.om. 18 års ålder) från Västernorrlands län vilka vårdas i Medelpad i öppen eller sluten vård, med tillämpning av något av följande alternativ:a) kontant bidrag till eller genom sjukhusets försorg inköp av kläder eller annan utrustning,b) uppmuntran under vårdtid,c) bidrag till föräldrars vistelse hos sjukt barn, även vid vårdtillfällen på utomlänssjukhus,d) till täckande av kostnader för eftervård eller rekreationsresor för barn inklusive vårdare,e) i övriga fall där Landstinget med hänsyn till stiftelsebestämmelserna bedömer det skäligt att bevilja bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samstiftelse nr 2 vid Sundsvalls sjukhus
Organisationsnummer:888000-7508
Adress:
  • Region Västernorrland
  • 871 85 Härnösand
Telefonnummer:0611-800 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:51 663 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS