ÄNDAMÅL

För behövande patienter med hemvist inom Västernorrlands län vilka erhåller öppnen eller sluten vård i Medelpad i enlighet med punkt 1 i Kammarkollegiets beslut 1973-02-12 angående frisängsfonder enligt följande: a)”såsom bidrag under eller efter sjukvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,b)till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljestinte har möjlighet att bekosta,c)till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,d)till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon; samte) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samstiftelse nr 1 vid Sundsvalls sjukhus
Organisationsnummer:888000-7490
Adress:
  • Region Västernorrland
  • 871 85 Härnösand
Telefonnummer:0611-80000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:421 448 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS