ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, får användas till förmån för eleverna vid Mörsils f d kommuns grundskolor, motsvarande det geografiska område som Mörsils kommun omfattade under perioden 1952-01-01 – 1973-12-31, företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran till elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, d) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, e) förvärv av material eller andra saker. Avkastningen får inte användas för täckande av behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samstiftelse för Mörsils f d kommuns grundskolor
Organisationsnummer:893203-3007
Adress:
  • Åre kommun
  • Box 201
  • 837 22 Järpen
Telefonnummer:0647-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:60 070 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS