ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att samla in pengar för humanitärt bistånd och projekt för erfarenhetsutbyte mellan olika kulturer och nationer.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, institutioner, hjälporganisationer eller liknande. Anslagen till enskilda personer skall i första hand avse utom Sverige bosatta och gälla kostnader för vård eller hjälpmedel och grundutbildning för sådana personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:SAM:s Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802424-9305
Adress:
  • Västra Storgatan 14
  • 553 15 Jönköping
Telefonnummer:036-30 61 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:421 103 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS