ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till fondens kapital. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning, som inte utdelas, skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användas till premier och stipendier åt elever vid gymnasieskolan i Eslöv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samlingsstiftelse Gymnasieskolan
Organisationsnummer:842000-9071
Adress:
  • Eslövs Kommun
  • GrönaTorg 2
  • 241 80 Eslöv
Telefonnummer:0413-620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:90 637 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS