ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel har tillförts kapitalet, användas till stipendier till elever vid Eslövs kommuns gymnasieskola, vilka elever studerar sådana ämnen som så nära som möjligt motsvarar den undervisning som bedrevs vid Åkerbergs lanthushålsskola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samlingsstiftelse för gymnasieskolan-Åkerberg
Organisationsnummer:842001-0780
Adress:
  • Eslövs Kommun
  • Gröna Torg 2
  • 241 80 Eslöv
Telefonnummer:0413-620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:222 213 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS