ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga nettoavkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp skall efter beslut av sjukvårdstristrikets direktion användas för patienter som vårdas i såväl sluten som öppen vård vid lasarettet i Trelleborg a) för beredande av ersättning för vård å allmän sal, enskild eller halvenskilt rum, b) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad, c) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, d) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, e) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, f) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, när dessa behov är tillgodosedda kan medel användas för inköp av tidningar och tidskrifter för lasarettets patienter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samfonden Trelleborgs sjukvårdsdistrikts stiftelse
Organisationsnummer:847000-5706
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS