ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga följande utfästelser om pension som lämnas eller kommer att lämnas till anställda tidigare anställda och till efterlevande efter anställda i Saab Aktiebolag (556036-0793) eller något av dess dotterbolag;- utfästelser som ingår i allmän pensionsplan, som ITP eller liknande- övriga utfästelser som är kreditförsäkrade hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, och- utfästelser, antingen dessa är kreditförsäkrade eller inte, som lämnats efter den 31 december 2005.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Saab Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802425-1020
Adress:
  • Saab AB Saab Treasury
  • 581 88 LINKÖPING
Telefonnummer:013-182243
E-post:mikael.svensson@saabgroup.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 531 561 971 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS