ÄNDAMÅL

Till flitig och behövande studerande av Värmlands nation, som antingen själv eller vilkens far eller mor är född inom Karlstads stift eller som genomgått gymnasieskola där, med företräde för den som ägnar sig åt studier i klassiska språk, historia eller filosofi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:S Ribbings stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-7862
Adress:
  • Uppsala universitet
  • Stiftelseförvaltn., Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-182500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS