ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med den i min ägo befintliga boksamlingen såsom basis uppbygga för Ystads Stadsbibliotek vissa specialsamlingar, vilka genom tiderna skola kompletteras och fullständigas med hjälp av stiftelsens avkastning, och vilkas existens skola med tiden bliva en ackvisition icke blott för biblioteket självt utan även för staden Ystad. Specialsamlingarna skola utgöras av följande fyra; den engelske författaren Oscar Wilde, den engelske tecknaren Aubrey Beardslev, den engelske arkeologen T E Lawrence och den ryske dansören Vaslav Nijinsky. Huvudändamålet med min stiftelse skall vara att uppbygga en komplett Oscar Wilde-samling, som med tiden bör bliva unik i Sverige, kanske även Europa; det är härvidlag fullständighetssynpunkten, ingalunda värdesynpunkten, som är avgörande. Alla mina böcker ska förvaras i Ystads Stadsbibliotek i särskilt låsbara skåp med glasdörrar för att hindra damm och annan skada. Skåpen ska vara av enkel men konstnärlig modell och tillverkas av i Ystad bosatt skicklig möbelsnickare eller hantverkare samt förses med inskriptionen Tillhör Ryttmästare John Andréns stiftelse. Inköp till min boksamling ska göras av en inköpsnämnd bestående av tre medlemmar. En gång varje år helst i augusti månad med kräfttid och fullmåne ska inköpsnämnden på Ystads Saltsjöbad eller Hotell Continental gemensamt på stiftelsens bekostnad aväta ”A splendid dinner with delightful dishes” varvid bör drickas en flaska gammalt portvin (Vintage) av det bästa märke, som för pengar kan erhållas i Ystad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ryttmästare John Andréns stiftelse
Organisationsnummer:848000-4343
Adress:
  • Sparbanken Syd
  • Box 252
  • 271 25 YSTAD
Telefonnummer:0411-82 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS