ÄNDAMÅL

Stiftaren vill genom bildandet av stiftelsen främja rullstolsåkarnas intressen och behov, i Sverige såväl som internationellt.Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja främst rullstolsburnas rätt i samhället genom att insamla medel från enskilda och organisationer samt att dela ut anslag till enskilda och organisationer som genom arbete eller andra särskilda insatser främjar detta ändamål.Stiftelsens ändamål är att verka för:-En radikal förbättring av tillgängligheten. Tillgänglighet ska vara norm — inte undantag.Stiftelsen ska arbeta med:-Lobbyism avseende lagstiftning i rullstolsrelaterade frågor. Främst en avsevärd skärpning av rådande tillgänglighetslagstiftning.-Tillhandahållande av information och rådgivning i rullstolsrelaterade frågor från rullstolsåkare, deras anhöriga och övriga intresserade.-Att upprätta ett samarbete med befintliga aktörer (t.ex föreningar, aktiebolag, organisationer, myndigheter, förbund, privatpersoner och stiftelser) inom alla frågor som är av intresse för rullstolsåkare.-Finansiering och samarbete kring framtagning av nya hjälpmedel med ökad självständighet som primärt mål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rullstolsfrämjandet Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802425-7126
Adress:
  • Christer Carlbaum
  • Östanå 102
  • 748 91 Österbybruk
Telefonnummer:070-2441556
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:414 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS