ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande och främja vetenskaplig forskning.Stiftelsen skall främja dessa ändamål genom att stödja den waldorfpedagogik som bärs av den pedagogiska sektionen inom Fria Högskolan för Antroposofi.Stiftelsens ändamål skall förverkligas genom förvärv, förvaltning och upplåtelse av mark och byggnader för verksamheter enligt ändamålsparagrafen. Stiftelsen har att förverkliga de övergripande mål och visioner som årsmötet i enhet beslutar om. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål, som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bl.a. forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisningoch utbildning samt konstnärlig verksamhet.Ekonomiskt stöd som avses i första stycket får lämnas endast om därmed enligt styrelsens bedömande inte åsidosättes förverkligandet av ändamålet i § 1.Användarna av stiftelsens tjänster skall i första hand vara stiftelsen Rudolf Steinerskolan i Göteborg i andra hand annan verksamhet enligt ändamålsparagrafen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rudolf Steinerskolans Byggstiftelse
Organisationsnummer:857206-4239
Adress:
  • Tallhöjdsgatan 1
  • 416 74 Göteborg
Telefonnummer:031-214632
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 675 690 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS