ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastning från stiftelsen skall användas för att främja kyrklig verksamhet i Angereds församling. Främst skall medlen stimulera frivilligt arbete i Angereds församling och särskilt ungdomar som bor och/eller verkar i Rösered.Kammarkollegiet har i beslut den 24 februari 2010 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Röseredsstiftelsen
Organisationsnummer:855101-8354
Adress:
  • Angereds församling
  • Box 2038
  • 424 02 Angered
Telefonnummer:031-7318225
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:767 879 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS