ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel som Rosén & Söner AB överlämnat till stiftelsen i syfte att ge personalen delägarintresse i företaget och med föreskrift att medlen skall komma de anställda tillgodo, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar och av företaget i samband med överlämnandet uppställda såsom dessa angives i stiftelseurkunden.Om medlen delvis placeras i Svenska Foder AB eller dess moderbolag och stiftelsen därmed blir representerad i någon av företagens styrelser är målsättningen att Svenska Foder AB utvecklas och bevaras efter föregångsmännens grundsyn så att det ur samhällelig synpunkt är till gagn för svenskt jordbruk genom att utgöra en effektiv konkurrensfaktor,gentemot kunder uppträder på ett sådant sätt att förtroende och goodwill bevaras genom kombination av effektivitet och god service, samtför personalen erbjuder trygghet och meningsfyllda arbetsuppgifter genom konsolidering och god företagsdemokrati.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rosénspersonalens Förvaltningsstiftelse
Organisationsnummer:868400-8157
Adress:
  • Box 673
  • 531 16 Lidköping
Telefonnummer:0510-82816
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:30 613 853 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS