ÄNDAMÅL

Att stimulera barn och ungdomars hälsa genom fysisk aktivitet för ett bättre psykiskt och fysiskt mående. Men också stimulera vuxna att röra sig och därigenom bli förebilder för barn och ungdomars fysiska aktivitet. Syftet är också att lägga tonvikt på idrott, kultur, utbildning/forskning, sociala projekt och integration. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är följande:- Främja gemensamma fysiska aktiviteter mellan barn, ungdomar och föräldrar.- Förmedla medel till, organisationer och föreningar, inom såväl inom som utom Sverige, som främja rörelserik fritid för barns och ungdomars fysiska utveckling och mentala hälsa.- Att årligen dela ut stipendium enligt ändamålen.- Att samverka med stiftelser inom såväl som utom Sverige.- Stödja näringsverksamhet med inriktning mot fysisk och mental hälsa för målgruppen.- Stiftelsen vänder sig i första hand till Habos kommun med omnejd i andra hand övriga landet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rörelserik insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802481-0197
Adress:
  • Jönköpingsvägen 26
  • 566 31 Habo
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:325 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS