ÄNDAMÅL

Stiftelsens övergripande mål är, att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen skall verka för spridning av – och kunskap om – teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens ändamål är att främja forskning och utveckling inom främst området förproduktionsteknik och huvudsaklig inriktning mot verkstadsteknik. Stiftelsen verkar för sitt ändamål huvudsakligen genom bidrag och stipendier för konkreta utvecklingsprojekt, men kan även verka för sitt ändamål genom bidrag till utbildning och information om ny teknik. Stiftelsen skall därtill som aktieägare företräda stiftelsen i helägda eller delägda verksamhetsbolag. Slutligen skall stiftelsen arbeta inom de likartade områden varom styrelsen beslutar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rinmanstiftelsen
Organisationsnummer:877101-2294
Adress:
  • Teknikens hus
  • 712 22 HÄLLEFORS
Telefonnummer:0591-605 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 411 019 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS